Compania noastră, SC Măgureni Construcții SRL, înființata în anul 2000, a obținut rezultate foarte bune în protecția împotriva coroziunii și a uzurii mecanice a țevilor și sistemelor de țevi. Din 2007 producem, vindem și instalăm manifolduri căptușite în România. Peste 450 de linii căptușite în interior au fost date în folosință pănă acum.