Creșterea competitivității SC Magureni Construcții SRL prin achiziționarea de utilaje inovatoare

Untitled-1

Proiectul se implementează în localitatea Măgureni, imobil Grup Social Magureni, jud. Prahova pe o durată de 5 luni, pană cel târziu la data de 31 decembrie 2015.

 Valoarea totală a proiectului este de 1.134.122,60 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 531.261,00 lei.

 Utilajele achiziționate cu aceste fonduri vor fi: Centru de prelucrare vertical TMV-720a, producator Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. și Strung orizontal CNC-S27LC, producător Top Turn Taiwan.

 Obiectivele proiectului sunt creșterea productivitătii SC Magureni Construcții SRL cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor fată de productivitatea la nivelul Uniunii Europene și îmbunătățirea calității pieselor produse.